Skip to main content

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op onze yoga- en meditatieactiviteiten.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt wordt door De Binnenplaats en haar medewerkers als vertrouwelijk behandeld. Evenzo dien jij als deelnemer alle informatie die mededeelnemers en begeleiders tijdens activiteiten verstrekken, ook vertrouwelijk te behandelen.

Eigen verantwoordelijkheid

Deelname aan de activiteiten van De Binnenplaats geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door je in te schrijven voor een activiteit verklaar je dat je akkoord bent met dit uitgangspunt.

Betaling

Binnen enkele dagen na je inschrijving voor een activiteit ontvang je een nota op het door jou opgegeven mailadres en wordt je verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen via de iDeal-link of door overschrijving op rekening NL15 TRIO 0786 8174 02 t.n.v. De Binnenplaats, o.v.v. het notanummer.

Annulering

Na je inschrijving heb je 14 dagen bedenktijd, daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: tot 4 weken voor aanvang van een activiteit kun je nog afzeggen. Je bent dan alleen € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Daarna, of bij tussentijds afbreken van deelname is geen restitutie van de deelnamekosten mogelijk.

Bij overmacht, noodweer, te weinig inschrijvingen, of ziekte, behoudt De Binnenplaats zich het recht voor om activiteiten uit te stellen, samen te voegen of te annuleren. Bij annulering ontvang je z.s.m. bericht en worden reeds betaalde deelnamekosten teruggestort.