• Van zoeken naar onderzoeken

Van zoeken naar onderzoeken

Zoeken is een uiting van onrust, het is een beweging naar buiten. Wanneer we in de zoek-modus zitten, dan hebben we het gevoel dat we iets missen. In ons hier en nu mist iets, dus we gaan naar het daar en straks, of het hier en toen. Zolang we zoeken, vinden we niet.

Onderzoeken is een uiting van vrede. Wanneer vrede aanwezig is, is ieder moment compleet. We zoeken niet meer, want we zien dat alles er al is. Als alles er is, is er veel te ontdekken. We onderzoeken met een vredige nieuwsgierigheid.

De adem is een poort van onrust naar vrede, een poort van zoeken naar onderzoeken. Als we zien dat onze adem de adem is van de hele kosmos, dan zien we onze ware natuur.